Som standard har PHP i php.ini defineret en timeout på 1440 sekunder svarende til 24 minutter.Du kan hæve den, ved at ændre lidt i php.ini. Den ligger på en Raspberry Pi/Debian her: etc/php5/apache2/php.iniFind session.gc_maxlifetime og ret den fx til 86400 for at den skal være 24 timer fremfor 24 minutter.Genstart Apache efterfølgende og så har det effekt.

Man kan ikke direkte inde i Veeam fjerne licensen så den bliver til den gratis version. Det kan dog gøres ved at hoppe i registreringsdatabasen og fjerne denne nøgle (tag backup af den eller hav sikkerhedskopi af din licens på forhånd):

HLKM\SOFTWARE\Veeam\Veeam Backup and Replication\License\Lic1

Luk Veeam, slet nøglen, start Veeam og accepter at skifte til free :-)

OKIs printere/scannere/multimaskiner har typisk standardlogin admin og koden aaaaaa eller admin og de seks sidste cifre af MAC-adressen (med store bogstaver).

Nå man har tilknyttet en fællespostkasse i Outlook, fx via Office 365, vil sendt post, selv med fællespostkassen som afsender, ende i brugerens sendte post og ikke fællespostkassens.
Der findes et lille trick, der kan gøre at Outlook i stedet smider de sendte mails i den fællespostkasse som de også sendes fra. Du skal ind og redigere lidt i registreringsdabasen for at op nå det med denne løsning som kræver Office 2013 eller nyere.

Gå ind i registreringsdataben (ved du ikke hvordan, vil jeg anabefaler du væbner dig med en der ved lidt mere om det da det ellers kan gå helt galt).

Hop ned under HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\x.0\Outlook\Preferences
Bemærk x.0 hvor du forhåbentlig skal under 16.0 fordi du har Office 2016 ;-)

Indsæt en ny DWORD (32 bit) nøgle med navnet DelegateSentItemsStyle og giv den værdien 1.

Det er sådan set det - hvis ikke Outlook var lukket så luk og start den på ny og det er på plads.