Start med at installere Debian, hvis ikke du har gjort det!
Efterfølgende er det første fornuftige at gøre, at køre:
apt-get update
apt-get upgrade
apt-get install ssh
Så er vi ligesom klar til at åbne lidt.

Derefter redigerer jeg i /etc/ssh/sshd_config for at åbne for SSH adgang eksternt fra:
nano /etc/ssh/sshd_config
Linjen:
PermitRootLogin without-password
Ændres til:
PermitRootLogin yes
Og så genstartes SSH så det virker:
/etc/init.d/ssh restart

Herfra SSHer jeg til Debian - meget lettere at kopiere/sætte ind m.v. Og fortsætter med disse skridt:

apt-get install sudo

Så skal MongoDB installeres:
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 0C49F3730359A14518585931BC711F9BA15703C6
echo "deb http://repo.mongodb.org/apt/debian jessie/mongodb-org/3.4 main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-3.4.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y mongodb-org
sudo apt-get install -y mongodb
sudo service mongod start

Så er det mFi der skal installeres...

Redigerer filen /etc/apt/sources.list:
nano /etc/apt/sources.list
og tilføjer:
deb http://dl.ubnt.com/mfi/distros/deb/debian debian ubiquiti

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv C0A52C50
sudo apt-get update
sudo apt-get install mfi

Og så er du sådan set kørende. Hvis ikke du allerede har fundet IP-adressen, kan du finde den med ifcondig - og så er det bare at fange mFi controlleren via en browser på httsp://ipadresse:6443.

En lille liste over forskellige udbyders APN til mobilt bredbånd:

Tele Greenland: internet
Vodafone Island: vmc.gprs.is

Leder i NYX, det lokale blad for Mejrup og omegn, juni 2015:

Effektiviseringen har sejret

Det er en småkedelig dag pga. gråt vejr. Sommeren må snart komme. Gerne i mere end én forstand. Måske den bare skulle skynde sig at komme. Det ville være effektivt. Så kan vi hurtigere komme til efteråret. Ikke at forglemme vi så endnu hurtigere, kan nå til vinter. Dejlig effektivt. Synes du ikke?

Jeg håber det er et billede, du ikke er helt enig med mig i. Det gælder ikke om at nå igennem årstiderne hurtigst muligt. Det gælder om at nyde dem. Nuvel nogle nyder vi mere end andre. Hver årstid, sin charme. Som vi hver især værdsætter på vores egen måde.

Hvorfor vi har travlt med at komme videre? Hurtigt til næste punkt på dagens liste?

Fordi vi vil være effektive. Eller fordi vi skal være effektive. Vil eller skal du?

Et godt eksempel på det modsatte er ungerne. Hvornår har du set et barn der bygger med Lego, have travlt med at komme videre? Eller en der laver elastiskarmbånd, der hurtigt vil videre til næste leg?

Jeg ser det meget sjældent. Ikke fordi ungerne tænker over det, som jeg gør her. Det ligger bare naturligt for dem at nyde det de laver lige nu. At være i nuet, ville være den moderne måde at udtrykke det.

Denne effektivitet vi vil eller skal opnå, hvordan bidrager den med glæde og lykke til vores liv? Er der mange tilfælde, hvor effektiviteten gælder om andet end at spare penge eller spare tid så vi kan komme videre til det næste fortravlede øjeblik vil kan effektivisere?

Hvis du stadig er med hertil, undrer du dig måske hvor jeg vil hen. Hvad har dette med NYX og vores kultur- og fritidscenter at gøre?

Det viser en retning vores samfund tager. Aflever ungerne til fritidsaktivitet, videre ud og handle, tilbage og hente ungerne, hjem for hurtigt at få lavet mad så vi kan komme videre i aftenens gøremål inden for rengøring og opfølgning fra arbejdet. Vi er effektive. Men bidrager det til lykken i vores liv? Bidrager det til vores unger glæde, vi er så effektive at vi handler mens de spiller en kamp, fremfor hvis vi fulgte med på sidelinjen?

I centret accepterer vi ikke bare stiltiende denne travle og effektive tilgang. Vi har fx sørget for du altid kan få en kop kaffe/kakao. Så du altid kan sidde i 10 minutter og sludre over en kop kaffe. En reklamemand vil kunne påklistre os et velkendt slogan: "Vi vil så gerne have du bliver lidt længere". Fordi vi tror, at geare lidt ned, opleve nuet og være i nuet med dem omkring os, bidrager til din lykke og dermed også til dem omkring dig.

På forhåbentligt langt gensyn i centret
Jesper Linde Kjeldsen, formand

Oplever du Webmin fejler i opgraderingen med denne fejl:
Failed to upgrade from www.webmin.com : RPM signature verification failed
så kører du nok CentOS - det skulle være der fejlen oftest opstår.

Du løser det ved at følge dette lille "trick" i en terminal/SSH:

wget http://mirror.centos.org/centos/6/updates/x86_64/Packages/nss-softokn-freebl-3.14.3-19.el6_6.x86_64.rpm
rpm2cpio nss-softokn-freebl-3.14.3-19.el6_6.x86_64.rpm | cpio -idmv
cd lib64
cp libfreeblpriv3.* /lib64
yum update

 

Kan ikke tage æren for det - det her her jeg lærte det:
https://www.virtualmin.com/node/35857