Vil din Mac ikke starte rigtigt op, kan det nogle gange hjælpe at starte den i sikker tilstand (safe mode). I den tilstand kører Macen lidt vedligeholdelsesopgaver i baggrunden, så det kan sparke tild en så den efterfølgende vil starte korrekt. Det er let at afprøve.

Sluk Macen.
Hold shift-knappen nede når du tænder Macen og hold den inde noget tid.
Macen starter så i sikker tilstand.

Hvis den starter korrekt, så prøv at genstarte den normalt og se om den nu vil starte