Den letteste metode at sætte tidszonen på Debian (som er godt at gøre nærmest som det første efter installationen af den) er med kommandoen:

sudo dpkg-reconfigure tzdata

 

Den lange vej er at melde computeren i en arbejdsgruppe og tilbage i domænet... Den lettere vej er her :-)

 

Start PowerShell (husk at starte den som administrator).

Fyr denne kommando af og når den spørger om login, er det til til en AD konto der har rettigheder til at tilføje computere:

Test-ComputerSecureChannel -Repair -Credential (Get-Credential)

 

Den giver dig et True som tilbagemelding - and that's that.

 

En anden kommando, også PowerShell er:

Reset-ComputerMachinePassword -Server YourDomainServer -Credential Domain\AdminAccount

Hyper-V kan komme til at hænge ved fx "Backup up..." på en virtuel maskine hvor man ikke rigtig kan komme videre.

Man kan tage den lille genstart knap af Hyper-V serveren. Men ikke altid praktisk ;-)

 

Alternativt kan man ofte sparke liv i det igen, ved at genstarte servicen "Hyper-V Virtual Machine Management".

Men er det gået i ged, kan du ofte ikke afslutte servicen uden at gå i processlisten og hårdt slå servcen ned ved at finde den i processlisten under "Virtual Machine Management Service".

Så kan du starte den igen og komme videre.

 

Bemærk at selvfølgelig er på egen ansvar at gøre det! Jeg har brugt det flere gange uden problemer, men garanterer ikke du ikke får udfordringer med det!

Som standard har PHP i php.ini defineret en timeout på 1440 sekunder svarende til 24 minutter.Du kan hæve den, ved at ændre lidt i php.ini. Den ligger på en Raspberry Pi/Debian her: etc/php5/apache2/php.iniFind session.gc_maxlifetime og ret den fx til 86400 for at den skal være 24 timer fremfor 24 minutter.Genstart Apache efterfølgende og så har det effekt.