Hyper-V kan komme til at hænge ved fx "Backup up..." på en virtuel maskine hvor man ikke rigtig kan komme videre.

Man kan tage den lille genstart knap af Hyper-V serveren. Men ikke altid praktisk ;-)

 

Alternativt kan man ofte sparke liv i det igen, ved at genstarte servicen "Hyper-V Virtual Machine Management".

Men er det gået i ged, kan du ofte ikke afslutte servicen uden at gå i processlisten og hårdt slå servcen ned ved at finde den i processlisten under "Virtual Machine Management Service".

Så kan du starte den igen og komme videre.

 

Bemærk at selvfølgelig er på egen ansvar at gøre det! Jeg har brugt det flere gange uden problemer, men garanterer ikke du ikke får udfordringer med det!

Som standard har PHP i php.ini defineret en timeout på 1440 sekunder svarende til 24 minutter.Du kan hæve den, ved at ændre lidt i php.ini. Den ligger på en Raspberry Pi/Debian her: etc/php5/apache2/php.iniFind session.gc_maxlifetime og ret den fx til 86400 for at den skal være 24 timer fremfor 24 minutter.Genstart Apache efterfølgende og så har det effekt.

Man kan ikke direkte inde i Veeam fjerne licensen så den bliver til den gratis version. Det kan dog gøres ved at hoppe i registreringsdatabasen og fjerne denne nøgle (tag backup af den eller hav sikkerhedskopi af din licens på forhånd):

HLKM\SOFTWARE\Veeam\Veeam Backup and Replication\License\Lic1

Luk Veeam, slet nøglen, start Veeam og accepter at skifte til free :-)

OKIs printere/scannere/multimaskiner har typisk standardlogin admin og koden aaaaaa eller admin og de seks sidste cifre af MAC-adressen (med store bogstaver).