Start med at installere Debian, hvis ikke du har gjort det!
Efterfølgende er det første fornuftige at gøre, at køre:
apt-get update
apt-get upgrade
apt-get install ssh
Så er vi ligesom klar til at åbne lidt.

Derefter redigerer jeg i /etc/ssh/sshd_config for at åbne for SSH adgang eksternt fra:
nano /etc/ssh/sshd_config
Linjen:
PermitRootLogin without-password
Ændres til:
PermitRootLogin yes
Og så genstartes SSH så det virker:
/etc/init.d/ssh restart

Herfra SSHer jeg til Debian - meget lettere at kopiere/sætte ind m.v. Og fortsætter med disse skridt:

apt-get install sudo

Så skal MongoDB installeres:
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv 0C49F3730359A14518585931BC711F9BA15703C6
echo "deb http://repo.mongodb.org/apt/debian jessie/mongodb-org/3.4 main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-3.4.list
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y mongodb-org
sudo apt-get install -y mongodb
sudo service mongod start

Så er det mFi der skal installeres...

Redigerer filen /etc/apt/sources.list:
nano /etc/apt/sources.list
og tilføjer:
deb http://dl.ubnt.com/mfi/distros/deb/debian debian ubiquiti

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv C0A52C50
sudo apt-get update
sudo apt-get install mfi

Og så er du sådan set kørende. Hvis ikke du allerede har fundet IP-adressen, kan du finde den med ifcondig - og så er det bare at fange mFi controlleren via en browser på httsp://ipadresse:6443.