Der findes mange guides hvordan man sætter lokalet op til at være et Teams mødelokale, men der er ikke meget om hvordan man får installeret Microsoft Teams Room appen - fordi det jo sådan set oftest kommer preinstalleret fra hardware leverandørerne. 

Det kan dog godt lade sig gøre manuel.

Hen nyeste version af SRSdeployment her: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=851168

Installer den fx i c:\trm - forså kan du bagefter i en PowerShell med administratorretiggheder skyde denne af:

Add-AppxPackage -ForceApplicationShutdown -Path 'c:\trm\$oem$\$1\Rigel\x64\Ship\AppPackages\*\*.appx' -DependencyPath (Get-ChildItem 'c:\trm\$oem$\$1\Rigel\x64\Ship\AppPackages\*\Dependencies\x64\*.appx' | Foreach-Object {$_.FullName})

 

Det kan gøre tricket - husk at det skal være en Windows Enterprise og oftest er sidst nye service pack ikke understøttet straks. Men scriptet skal nok fortælle dig det ellers ;-)