God vane ikke at slå Execution Policyen helt fra - men tjekke scripts inden du kører dem og så køre dem enkeltvis unrestricted:

 

PowerShell.exe -ExecutionPolicy UnRestricted -File .scriptduvilkøre.ps1