Hvis fx en VPN bruger har forsøgt for mange gange med forkert login, bliver brugeren lukket ude i en periode. Det kan du SSH til USGen og ophæve så vedkommende kan gøre det igen med det rigtige login ;-)

SSH til USGen (fx med putty) og brug først:

configure terminal

... dernæst (hvor du erstatter X.Y.Z.W med ip-adressen på brugeren - det kan du fx se i USGens log):

unlock lockout-users X.Y.Z.W