Skal du fx ændre subnet på et DHCP scope på Windows Server, kan du ikke bare rette det. I stedet kan du eksportere hele konfigurationen til en tekstfil som du kan redigere, slette det tidligere scope og så importere den tilrettede version.

 

Eksporten gør du med:

netsh dhcp server \\servernavn scope “scope subnettet” dump>c:\dhcp\dhcp.txt

 

Så kan du rette i tekstfilen og når den er klar, sletter du scopet i DHCP manageren og importere det igen med denne:

netsh dhcp server import c:\dhcp\dhcp.txt all