Du har disse nøgletalskoder at arbejde med i e-conomic:

 

Omsætning
Variable omkostninger
Direkte lønninger
Øvrige direkte omkostninger
Kapacitetsomkostninger
Afskrivninger
Finansielle poster
Ekstraordinære poster
Selskabsskat
Anlægskartotek
Varebeholdning/igv. arbejder
Debitorer
Øvrige omsætningsaktiver
Likvide beholdninger
Egenkapital
Privat indskud/hævet
Hensættelser
Langfristet gæld
Kreditinstitutter
Kreditorer
Øvrig kortfristet gæld