Java har indført opdateringer der skærper sikkerheden. Så når der skal køres Javaprogrammer fra fx webcams, switchs og andet der ikke er signeret, kommer denne melding:

Application Blocked
Application Blocked by Security Settings
Name: navnet på programmet
Localtion: fx http://192.168.1.10
Your security settings have blocked an untrusted application from running

Du kan tillade Java at køre programmet alligevel ved at gå i Kontrolpanel, Java, fanen Security.
Under Exception Site List klikkes på Edit Site List.
I vinduet der åbnes klikkes på Add.
Skiv adressen der skal tillades, med http:// eller https:// foran (se den i advarselsvinduet "Application Blocked"), og tryk på OK. Ligeledes port-nummer hvis det er anderledes end standarden (80 for http og 443 for https).
Der kommer en advarsel som du skal klikke Continue til hvis du er indforstået med risikoen.

Genstart browseren (hvis den var åben mens du gjorde det ovenstående) og så skulle du kunne få lov til at fortsætte.